Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiale

De polis BA Familiale of ook wel BA Gezin genoemd, dekt de schade die u of iemand uit uw gezin AAN derden veroorzaakt (art. 1382 t/m 1386bis v BW).

Dit betreft schade:

  • door uw fout
  • door mensen of dieren onder uw toezicht
  • door uw nalatigheid

in uw privéleven.


Dit is geen wettelijk verplichte verzekering, maar het is toch ten sterkste aangeraden deze verzekering in uw basispakket te hebben, ook als u geen kinderen heeft. Ten slotte kunt ook u als volwassene een ongeval veroorzaken waarmee u schade aan iemand anders berokkent.
 

Wie zijn verzekerd:

  • u, uw partner, uw kinderen en uw huisdieren
  • uw huispersoneel en babysit
  • minderjarige kinderen van anderen die kosteloos bij u logeren
  • De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken eveneens de aansprakelijkheid van een gezinslid jonger dan 16 jaar, die een schadegeval opzettelijk of door grove schuld veroorzaakt heeft.


Alleenstaanden en gezinnen van 60-plussers betalen minder dan een klassieke familie.


 

Tips:

  • Indien u een leidinggevende functie uitoefent in een vereniging, geef dit dan aan ons door bij het afsluiten van de polis.
  • Hebt u specifieke hobby’s, zoals jagen of paardrijden? Wij zullen u ernaar vragen bij het afsluiten van de polis. In sommige gevallen dient hiervoor een extra waarborg te worden afgesloten.