Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandzorgen

DKV heeft in samenwerking met tandartsen de verzekering Tandzorg ontwikkeld.
 

Kenmerken van de verzekering Tandzorg

 
 • De nieuwe verzekering Tandzorg van DKV hoeft niet noodzakelijk voor het hele gezin te worden afgesloten.
 • Er is ook geen verplichting om al verzekerd te zijn bij DKV in het kader van een andere waarborg.
 • Instapleeftijd: alle verzekerbare peronen t/m 69 jaar.
 • DKV betaalt 80% terug van, na tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekteverzekering:
  • conserverende, orthodontische, parodontale behandelingen
  • prothetisch herstel (tandimplantaten, kroon- en brugwerk, ...)
tot een jaarlijks plafond per verzekerde persoon van:
€ 1.038,99 voor het 1e verzekeringsjaar;
€ 2.077,98 voor het 2e verzekeringsjaar;
€ 3.636,46 voor het 3e verzekeringsjaar;
€ 5.194,94 vanaf het 4e verzekeringsjaar en volgende verzekeringsjaren.

DKV betaalt 80% terug, na tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekteverzekering:
 • Na een wachttijd van 12 maanden:
Parodontale behandelingen:
 • met een maximum van € 1.038,99 per verzekerde persoon en per verzekeringsjaar
 • met een maximum van € 5.194,94 voor de ganse duur van het contract.


Let op: bij complexe tandbehandelingen moet er voorafgaandelijk een behandelingsplan worden opgestuurd.