Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleggingen

Bij beleggingen denkt u wellicht direct aan ‘risico’ of de grillen van de beurs. Er bestaan echter ook beleggingen met kapitaalgarantie of beleggingen voor een bepaalde termijn. 

 

Voor welke beleggingen kunt u bij ons terecht

 • Termijnrekeningen 
 • Kasbons
 • Obligaties 
 • Tak-21 producten 
 • Tak-23 producten 
 


Termijnrekeningen


U hebt uw kapitaal niet onmiddellijk nodig en wilt het veilig beleggen?
Op een termijnrekening rendeert uw spaargeld met zekerheid gedurende de periode die u het beste past.
Kijk hier voor een overzicht van de mogelijkheden binnen uw AXA Bankagentschap voor sparen op korte of lange termijn. 

 

Kasbons


Een kasbon is een obligatie die door een kredietinstelling is uitgegeven. De kredietinstelling bevestigt in deze obligatie dat ze een bepaald bedrag in ontvangst heeft genomen en dat ze deze som zal teruggeven na verloop van een bepaalde periode, meestal tussen 1 en 10 jaar. Daar bovenop kan de belegger nog intrest verwachten.
 
De kasbon heeft de vorm van een waardepapier aan toonder. Dit betekent dat niet uitmaakt wie de eigenaar is, degene die het waardepapier inlevert, ontvangt het geld.
De kasbon bestaat uit een mantel en een couponblad. De mantel vertegenwoordigt het kapitaal, de financiële instelling waar het geld gedeponeerd is, de intrestvoet, de decoupondatum en de eindvervaldag. Het couponblad vermeldt de intrest.
Elk jaar knipt de belegger een coupon af, waarmee hij de intrest gaat innen bij de financiële instelling. Op de einddag levert de belegger zijn mantel in, waarmee hij dan zijn kapitaal terug ontvangt.
 
Kasbons worden enkel door financiële instellingen uitgeschreven. De uitgifteprijs is altijd ‘a pari’, wat wil zeggen dat als u bijvoorbeeld intekent voor een kasbon van 2.500 euro, u hier ook 2.500 euro voor betaalt.
Sinds 2008 mogen er geen kasbons aan toonder meer geleverd worden.

 

Obligaties


Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. Als koper van de obligatie ontvangt u van de uitgever rentevergoeding.

Een obligatie bestaat uit een mantel, het werkelijke schuldbewijs, waarop staat aangegeven hoeveel u heeft geleend aan de instantie, het overeengekomen rentepercentage en de gegevens van de leninggever. Verder bestaat een obligatie uit een verzameling bonnetjes, de coupons. Deze geven recht op een rentevergoeding over het geleende bedrag, meestal jaarlijks.

 

Tak 21-producten


Wie over een lange termijn een som geld opzij kan zetten en een vast rendement zoekt dat hoger ligt dan de variabele intrestvoeten van de klassieke spaarboekjes, kan profijt hebben van een spaarverzekering met gewaarborgd rendement: een zogenaamd Tak 21 product.
Dat gewaarborgd rendement kan nog aangevuld worden met een winstdeelname, mits de prestaties van de fondsbeheerders dat toelaten.
Het is een product voor mensen die liever op veilig spelen, u heeft 'niets te verliezen'. Een Tak 21-product wordt ook wel een 'waardevol alternatief voor spaarrekening en/of kasbon' genoemd.
 

Verschil met kasbon

Een belangrijk fiscaal verschil met een kasbon is dat de intresten van een Tak 21-product helemaal zijn vrijgesteld van roerende voorheffing als u het product minstens acht jaar en één dag aanhoudt.
 

De voordelen van een Tak-21 product

 • Kapitaalbescherming op elk moment van het contract (en niet alleen op de eindvervaldag).
 • Gewaarborgd minimumrendement dat jaarlijks aangevuld kan worden met een bonus (winstdeling), afhankelijk van de financiële resultaten van de verzekeraar.
 • Rentevoet gegarandeerd voor acht jaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld spaarboekjes.
 • Troeven van een levensverzekering (dekking bij overlijden, successieplanning).
 • Mogelijkheid tot jaarlijkse uitkering van intresten.
 • Geen uitstapkosten na drie jaar (afhankelijk van verzekeraar). 
 

Waar u best rekening mee houdt voordat u een Tak 21-product afsluit

 • Taks van 2 %
 • Instap- en uitstapkosten
 • Roerende voorheffing als u voor het einde van een periode van acht jaar uw geld of een deel ervan wilt opnemen. 
 

Hoe gaat Smismans & Partners hiermee om?

 • Instapkosten: deze kunnen oplopen tot 3 %. Smismans & Partners vergelijkt vier verzekeringsmaatschappijen voor u en biedt u instapkosten aan tussen 0 en 1 %.
 • Roerende voorheffing: Smismans & Partners biedt u twee mogelijkheden om op een wettelijke manier de roerende voorheffing te vermijden
 

Voorbeeld Tak 21-product

 • Invest van Baloise
 • Oxylife van AXA Bank
 

Tak 23-producten


Dit is een product voor mensen die risico durven te nemen. Met andere woorden: de waarborg van een gegarandeerd rendement ontbreekt. Een tak 23-product is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen, waarbij het rendement afhankelijk is van de prestaties van die fondsen. Dit is afhankelijk van de situatie op de financiële markten. Presteren ze goed, profiteren de Tak 23-producten daarvan. Echter, bij minder goede prestatie kan het zijn dat er geen rendement wordt uitgekeerd.