Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successieplanning

Successieplanning houdt in dat u tijdens uw leven op zoek gaat naar de meest voordelige manier om uw vermogen over te dragen aan uw nabestaanden. Het is een legale manier om de successierechten te verminderen.
Tegelijk kan u de bescherming beogen van uw partner na overlijden en/of een regeling treffen voor een gewenste verdeling van uw nalatenschap.
 

Persoonlijke financiële planning


Smismans & Partners verwerkt successieplanning in een persoonlijke financiële planning. Eerst met een overzicht van het totale vermogen. Dat houdt in:
 • Uw activa (o.a. eigen woning, verhuurde woning, spaarrekening, beleggingen, …) en passiva (o.a. kredieten) worden besproken,
 • Uw financiële toekomst wordt in kaart gebracht en geoptimaliseerd,
 • Het is een gratis service voor onze klanten die genieten van Top of the Gold-voordelen,
 • Het financieel plan kan jaarlijks worden opgevolgd volgens uw wensen.


Een duidelijk antwoord op financiële vragen


Met de persoonlijke financiële planning kan antwoord gegeven worden op vragen als:
 • Wat zal mijn toekomstig pensioen zijn?
 • Over welk inkomen kan ik beschikken na pensionering?
 • Hoeveel moet ik sparen?
 • Hoe groot moet mijn vermogen zijn op pensioenleeftijd?
 • Heb ik alle fiscale mogelijkheden optimaal benut?
 • Ben ik voldoende verzekerd bij invaliditeit?
 • Is mijn partner voldoende beschermd bij mijn overlijden?
 

Financiële risico’s in beeld


Een persoonlijke financiële analyse brengt de financiële risico’s in beeld van een gezin.
Bijvoorbeeld, de man werkt voltijds, de vrouw werkt deeltijds en neemt de opvoeding van de kinderen op zich. Het overlijden van de man of een ziekte zal dan financieel een serieuze impact kunnen hebben.
Weet u hoe het in dat geval is gesteld met de wettelijke voorzieningen (bv. weduwepensioen) of de groepsverzekering? Met de financiële analyse wordt dit allemaal duidelijk. U stapt daarna buiten met een grotere zekerheid en een veel beter overzicht van uw financiële situatie.
 

Voor iedereen interessant?


De berekening kan uitgevoerd worden voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.
Ook de belangrijkste regels inzake sociale zekerheid worden er in opgenomen, zowel voor de berekening van het wettelijk pensioen als het overlevingspensioen, de sociale zekerheidsuitkering in geval van invaliditeit en het kindergeld.
 

Wat kost deze analyse?


Een volledige analyse kost 125 euro.
Voor onze Top of the Gold-klanten is deze analyse gratis.

 

Voorbeeld van de terugslag in inkomen na invaliditeit of overlijden van de echtgenoot binnen een gezin. De blauwe kleur geeft het huidige inkomen weer, de rode kleur het bedrag dat ze reeds gespaard hebben.
Op basis van deze analyses wordt uw persoonlijk plan opgesteld.