Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsongevallen

Als u als werkgever onderworpen bent aan de wet van 10 april 1971 (privé-sector), bent u wettelijk verplicht voor iedere werknemer in uw onderneming een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Ook bijvoorbeeld huispersoneel, dienstboden, een tuinman,etc. vallen onder deze verplichte verzekering. Er gelden afwijkende regels voor stagiairs, leerjongens en vrijwilligers.
Deze verzekering vergoedt de arbeiders en de bedienden van uw onderneming wanneer ze een letsel oplopen bij een arbeidsongeval of tijdens de arbeidsweg.

 

Wat vergoedt de arbeidsongevallenverzekering


Als een personeelslid het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, vergoedt deze polis:

  •  loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid 
  •  vergoeding van kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden
  •  in geval van overlijden: vergoeding voor overbrenging en begrafeniskosten

 

Extralegaal voordeel


Dankzij interessante bijkomende waarborgen kunt u uw werknemers een extralegaal voordeel bieden:

  • Bijvoorbeeld: de mogelijkheid om het gedeelte van de inkomsten boven het wettelijk plafond mee te verzekeren;
  • de uitbreiding privé-leven, waarmee ongevallen buiten de werksfeer in aanmerking komen voor vergoeding.

 

Meer info?


Lees hier de brochure ‘Uw rechten inzake arbeidsongevallen in de privé-sector (wet van 10 april 1971)’ van het Fonds voor Arbeidsongevallen.