Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand helpt u en uw bedrijf niet enkel bij de oplossing van verzekeringsgeschillen, maar ook bij allerlei andere juridische conflicten.
 

Voorbeelden conflict

 • Er ontstaat een geschil over de handelshuur
 • U voerde een werk/herstelling uit bij een klant die de kwaliteit betwist. Er ontstaat een juridisch conflict, waar rechtsbijstand u helpt.
 • Door werken in de omgeving ontstaat een ontploffing met bedrijfsschade en exploitatieverlies tot gevolg. Rechtsbijstand vordert uw schadevergoedingen.
 

De voordelen van een rechtsbijstandverzekering


Indien u bijvoorbeeld in een conflict, zoals hierboven omschreven, verzeild bent geraakt, hebt u veel aan een rechtsbijstandverzekering. Bijvoorbeeld:
 • met een rechtsbijstandverzekering beschikt u over de middelen om uw rechten te verdedigen. U staat hiermee financieel even sterk als een tegenpartij met een grotere financiële armslag en u hoeft zich geen zorgen meer te maken over torenhoge gerechtskosten.
 • de drempel om naar een advocaat te stappen wordt een stuk lager.
 • het zijn gespecialiseerde juristen die in eerste instantie altijd eerst zullen proberen geschillen minnelijk en dus sneller op te lossen (buiten de rechtbank om).
 

Geïntegreerde of onafhankelijke rechtsbijstand


In veel polissen zit al een deel rechtsbijstand. Dat heet gekoppelde of geïntegreerde rechtsbijstand.
De gevaren in dit geval:
 • beperktere dekkingen
 • meer uitsluitingen van tussenkomst
 • kleinere interventieplafonds (het bedrag dat de rechtsbijstandverzekeraar betaalt aan kosten)
 • versnipperde en onvolledige rechtsbijstandwaarborgen
 • dubbele dekkingen in diverse polissen
 • belangenconflicten
 

Het voordeel van een aparte polis rechtsbijstand

 
 • objectiviteit in uw belangenverdediging en dus geen belangenconflicten
 • ruimere dekkingen en tussenkomsten
 • hogere interventieplafonds
 • betere kwaliteitspolis
 • geen overlappingen, geen dubbele dekkingen
 • bijstand door juridische specialisten
 

Basiswaarborgen rechtsbijstand beroepsactiviteiten

 

 • burgerlijk verhaal
 • strafrechtelijke verdediging
 • burgerlijke verdediging
 • algemene contracten
 • fiscaal recht
 • rechtsbijstand na brand
 • administratief recht
 • rechtsbijstand onroerende goederen
 • arbeids- en sociaal recht
 • insolventie van derde
 • strafrechtelijke borgtocht
 • voorschieten van schadevergoedingen
 • voorschieten van vrijstellingen van de polissen burgerlijke aansprakelijkheid
 • voorafgaandelijke plaatsbeschrijving

Tip:

Sluit een polis rechtsbijstand van te voren af en niet als u al midden in een conflict zit. Ook als een conflict al in zicht is of de eerste discussies zijn mondeling of schriftelijk al gevoerd, dan zal een rechtsbijstandpolis geen tussenkomst bieden.


Bron: ‘Mijn bedrijf goed verzekerd?!’, Bert De Paep, Geert Dehouck, tweede druk, speciale editie DAS, uitgeverij Lannoo, 2011.