Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA-uitbating

De verzekering BA-Uitbating vergoedt een schadegeval waarvoor uw onderneming aansprakelijk is. Zo zorgt de polis ervoor dat het voortbestaan en de toekomst van uw onderneming niet in het gedrang komt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om aansprakelijk gesteld te worden voor een veel groter bedrag dan de waarde van de activa van uw onderneming …
 

Uw polis burgerlijke aansprakelijkheid onderneming kan uit verschillende onderdelen bestaan:

 
  • BA uitbating of bedrijfsaansprakelijkheid
  • BA na levering, na werken of productaansprakelijkheid
  • BA toevertrouwde goederen
  • Rechtsbijstand
 

BA-Uitbating

De polis dekt u in principe voor uw extracontractuele aansprakelijkheden, zoals vermeld in de artikelen 1382 tot en met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek. Deze houden in dat u de schade moet vergoeden die door uw fout is veroorzaakt, die is veroorzaakt door mensen of dieren onder uw toezicht, of die is ontstaan door uw nalatigheid, tijdens de uitoefening van uw bedrijfsactiviteit.
Extracontractueel houdt in dat het schadeverwekkende feit niets te maken heeft met de slechte uitvoering van een contract.
 

BA na levering of productaansprakelijkheid

Na de levering van een product of nadat u een werk of herstelling hebt uitgevoerd, blijft uw aansprakelijkheid doorlopen. De polis zal u dekking verlenen voor zover de oorzaak van de schade, de schadeverwekkende gebeurtenis, en de schade vallen binnen het kader van de uitoefening van uw bedrijfsactiviteit, zoals deze beschreven staat in de polis.
Volgens de wet van 25 februari 1991 is bovendien ‘de producent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product’. Hierdoor kan u ook een foutloze aansprakelijkheid ten laste gelegd worden.
De schade die veroorzaakt wordt door uw product of door het werk dat u niet zo goed hebt uitgevoerd, kan vergoed worden als u ook de dekking ‘na levering’ in uw polis hebt.
 

BA toevertrouwde goederen

Uw polis kan u ook een dekking verlenen voor goederen die u werden toevertrouwd voor nazicht, onderhoud, of herstelling. Ook al gaat het hier om een contractuele aansprakelijkheid, toch kan dit in uw polis gedekt zijn, als het wordt vermeld.
Let op: de limiet van tussenkomst voor toevertrouwd goed is wel beperkt tot een bepaald bedrag (meestal € 12.500 of € 25.000).

 
Bron: ‘Mijn bedrijf goed verzekerd?!’, Bert De Paep, Geert Dehouck, tweede druk, speciale editie DAS, uitgeverij Lannoo, 2011.