Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machinebreuk

Uw machinepark. In deze tijden van automatisering en digitalisering bent u er des te meer afhankelijk van. Wat als plotseling uw productie stilvalt door een defecte machine en de waarborg en garantie zijn al verlopen? Dan is het handig de polis ‘machinebreuk’ achter de hand te hebben.
 

Voor wie?


Bent u eigenaar van een machine of installatie, dan is dit een erg nuttige verzekering voor u. Maar ook huurders, bouwers of invoerders van machines of installaties zijn met deze verzekering goed beschermd als er iets misloopt.
 

Onvoorziene en plotselinge schade


De verzekering machinebreuk vergoedt onvoorzienbare en plotselinge schade aan verzekerde toestellen.
Bijvoorbeeld door:
  • onhandigheid, onervarenheid of kwaadwilligheid van personeelsleden van de verzekerde
  • vallen, een aanvaring of botsing, het indringen van een vreemd voorwerp
  • materie-, constructie- of montagefouten (na de waarborgperiode van de fabrikant)
  • wind, storm, vorst
  • verhitting, warmlopen, vastlopen
  • loskomen van onderdelen of materievermoeidheid
 

Bedrijfsschade na machinebreuk


Met de verzekering machinebreuk kunt u niet alleen de kosten voor het herstel of de vervanging van een machine verzekeren. Als extra waarborg kunt u ook de bedrijfsschade na de machinebreuk verzekeren. Hiermee wordt het geleden omzetverlies door het uitvallen van de machine vergoed.

Voor uw computers, telefooncentrale, printers etc. sluit u beter een polis elektronische risico’s af.