Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto

In een verzekering auto voor kmo’s en zelfstandigen zijn er verschillende waarborgen mogelijk:
 • burgerlijke aansprakelijkheid (wettelijk verplicht)
 • klein omnium
 • omnium
 • vervoerde goederen voor eigen rekening en CMR-verzekering
 • bestuurder en inzittenden
 • bijstand
 • rechtsbijstand
 

Burgerlijke aansprakelijkheid


Wanneer u of één van uw medewerkers zich met een motorvoertuig uit uw wagenpark in het verkeer wilt begeven, is het wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering zal de tegenpartij vergoeden indien u aansprakelijk bent voor een ongeval.
 

Klein omnium


Dit vergoedt de schade ten gevolge van brand, diefstal, glasbreuk, schade door natuurkrachten en aanrijding met dieren.
 

Brand  

Deze waarborg dekt schade aan uw voertuig door vuur, ontploffing, blikseminslag en kortsluiting. Ook de kosten van het blussen worden vergoed.
 

Diefstal 

Onder deze waarborg valt de vergoeding van beschadigingen aan uw voertuig die u hebt geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen. Ook een gedeeltelijke diefstal, zoals van uw autoradio, valt daaronder.
Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen. Vraag ons naar het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.
 

Glasbreuk

Deze waarborg dekt u tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen. Vaak is ook het doorschijnend deel van het (schuif)dak inbegrepen.
 

Natuurkrachten en aanrijding met dieren  

Deze waarborg vergoedt schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten, zoals:
 • storm
 • hagel
 • terreinverzakking of terreinverschuiving
 • neervallende rotsen
 • lawines en sneeuwdruk
 • overstroming
 • aardbeving
 • aanrijding met dieren
Als er bijvoorbeeld een tak van een boom tijdens een storm afbreekt en op uw auto valt, wordt de schade aan uw auto vergoed. Ook schade door een aanrijding met bijvoorbeeld een overstekend hert, wordt vergoed. 
 

Omnium


Een omniumverzekering is een klein omnium met de waarborg eigen schade.
Met deze waarborg zal de maatschappij de eigen schade aan uw voertuig betalen in volgende gevallen:
 • ongeval in fout
 • ongeval met een ongekende tegenpartij (vluchtmisdrijf)
 • vandalisme
 • ongeval in betwisting
 • verzekerde waarde en totaal verlies
 

Vrijstelling

In een omniumverzekering en zeker binnen de dekking eigen schade, wordt meestal met een vrijstelling of franchise gewerkt. Vraag ons gerust naar de voor u meest geschikte oplossing.
 

Vervoerde goederen voor eigen rekening en CMR-verzekering


Zie hiervoor het onderdeel Transport.
 

Andere waarborgen


Bestuurder en inzittenden  

Bij een ongeval in fout zijn de inzittenden in uw voertuig en eventuele betrokken derden gedekt in de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid. U als bestuurder echter niet. Hiervoor kunt u een bestuurdersverzekering afsluiten. Deze vergoedt elk lichamelijk letsel van de bestuurder ten gevolge van een verkeersongeval, in recht of in fout, en voorziet een kapitaal bij blijvende invaliditeit en bij overlijden een kapitaal aan de nabestaanden. 
Let op: Inzake lichamelijke schade bij een ongeval komen ook andere verzekeringen al geheel of gedeeltelijk tussen. Denk aan:
 • de hospitalisatieverzekering
 • gewaarborgd inkomen voor de bedrijfsleider
 • de arbeidsongevallenverzekeraar als het een ongeval betreft door een loontrekkende op weg van en naar het werk, of tijdens een verplaatsing met zijn voertuig in opdracht van zijn werkgever.
U kunt zich dus afvragen of u deze polis wel nodig heeft voor uw onderneming. Vraag ons gerust om meer info hieromtrent.
 

Dekking Bijstand

Een bijstandverzekering biedt u of uw werknemer onmiddellijke hulp bij een ongeval of autopech. U krijgt dan praktische hulp zoals het takelen van de wagen of het terugbrengen van passagiers.
Voor meer info, zie de pagina Bijstand
 

Rechtsbijstand Voertuig

Verdedigt uw rechten als bestuurder of eigenaar van een voertuig. Wij werken voornamelijk samen met rechtsbijstandverzekeraar DAS.
DAS biedt u de meest complete polis voertuigen, gebaseerd op het ALL-RISK principe: "alles wat niet uitgesloten is, is automatisch gedekt".
De meest complete waarborgen in rechtsbijstand zijn aanwezig:
 • Per schadegeval betaalt D.A.S. tot € 100 000 aan advocaat, expert, deurwaarder, gerechtskosten en verplaatsings- en verblijfskosten voor een buitenlandse rechtbank.
 • Er is een wereldwijde dekking en geen minimumgeschil voor alle verzekerde waarborgen.
 • Alle contractuele geschillen, ook met alle verzekeraars, garagisten, carwash, aankoop en verkoop (ook bij of aan niet-professionele), bruikleen, m.a.w. ... zonder limitatieve beperkingen of opsommingen (ALL-RISK).
 • Burgerlijke verdediging bij belangenconflict met de BA– verzekeraar
 • Rechtsplegingvergoeding
 • Strafrechtelijke verdediging, met of zonder verkeersongeval, dus ook loutere verkeersovertredingen.


Bron: ‘Mijn bedrijf goed verzekerd?!’, Bert De Paep, Geert Dehouck, tweede druk, speciale editie DAS, uitgeverij Lannoo, 2011. 

 

Tips:

 • Bewaar altijd twee of zelfs drie exemplaren van het Europees aanrijdingformulier in uw voertuig. In een kettingbotsing bijvoorbeeld hebt u al twee formulieren nodig: één voor uw voorligger en één voor uw achterligger.
 • Als uw voertuigen in het buitenland rijden, laat u best ook Frans- of Engelstalige exemplaren van het aanrijdingformulier meenemen.
 • Tips voor het juist invullen van uw schadeaangifteformulier
 • Vraag op ons kantoor naar het reeds vooraf gedeeltelijk ingevulde aanrijdingformulier! Hierop zijn de gegevens van uw onderneming, uw voertuig en uw verzekeringspolis al ingevuld.