Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsverzekering werkgever en werknemers

Een groepsverzekering biedt u als ondernemer een extralegaal pensioen.
Voor uw werknemers is het een levensverzekering die u als onderneming sluit en die als aanvulling dient op de uitkeringen van de sociale zekerheid.
 

Groepsverzekering werkgever


Een groepsverzekering is een optimale oplossing voor de zelfstandige bedrijfsleider die:
 • zijn beroepsactiviteit uitoefent in het kader van een vennootschap en
 • die een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt.
 
Een groepsverzekering is daarnaast een comfortabel pensioen:
 • Uw pensioenplan wordt gefinancierd door uw onderneming
 • Uw vennootschap bepaalt de bijdrage voor uw groepsverzekering, rekening houdend met de 80%-regel, waardoor ze kan profiteren van fiscale voordelen.
 • Uw pensioenkapitaal is juridisch beschermd. U geniet verworven rechten op het contract (die u beschermen in geval van faillissement van de onderneming, overnames, fusies, …)
 

Aanvullende waarborgen op maat


U kiest zelf welke van de vier optionele waarborgen opgenomen moeten worden in uw contract.


1. Arbeidsongeschiktheid

U ontvangt elke maand een vervangingsinkomen volgens vooraf bepaalde modaliteiten en binnen de wettelijke grenzen van de 80%-regel (opdat uw vennootschap deze bijdragen zou kunnen aftrekken als beroepskost).
 

2. Terugbetaling van de bijdragen

Indien u als gevolg van ziekte of een ongeval slachtoffer zou worden van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, worden de bijdragen van uw groepsverzekering terugbetaald aan uw onderneming. 
 

3. Overlijdenskapitaal

De begunstigde(n) die u heeft aangeduid in uw contract, ontvangt(en) een vooraf bepaald bedrag indien u zou overlijden voor uw pensionering.
 

4. Overlijdenskapitaal na ongeval

Een vooraf bepaald bedrag wordt gestort aan de begunstigde(n) die in uw contract werd(en) aangeduid, indien u zou overlijden als gevolg van een ongeval.
 

Groepsverzekering werknemer


Zoekt u naar een manier om uw werknemers te belonen en nog beter te motiveren? Dan is een salarisverhoging een logische piste, maar na aftrek van belastingen blijft daar nog maar weinig van over … Zoek echter niet verder: de ideale oplossing voor u en uw personeel is een groepsverzekering!
Beloon uw medewerkers vandaag nog door hun pensioen van morgen voor te bereiden. Zo motiveert u hen nog meer om de uitdagingen aan te gaan waar uw KMO voor staat. En uw werknemers zullen een mooi aanvullend pensioen ontvangen, dankzij u. En dat tegen fiscaal voordelige voorwaarden, voor iedereen, vanaf de eerste dag.
 

De voordelen voor uw bedrijf

 
 • Voordeel bij rekrutering
 • Uitstekende manier om uw personeel te motiveren
 • Meer netto voor uw personeel met hetzelfde budget dankzij de fiscale voordelen
 • Een aantrekkelijk imago als goede werkgever
 • Concurrentiële salariëring van uw personeel via een flexibele en vernieuwende oplossing
 • Een fiscaal interessante investering
 • Een eenvoudig administratief beheer
 

De voordelen voor uw personeel

 
 • De zekerheid van een comfortabel aanvullend pensioen, gefinancierd door hun werkgever.
 • Fiscale optimalisatie van hun salarispakket.
 • Een aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan.
 • De mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot op te vragen voor de financiering van bouw- en verbouwingsprojecten.
 • Bescherming van henzelf en hun dierbaren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • De mogelijkheid om de waarborgen aan te passen in functie van hun behoeften en prioriteiten.
 

Kies zelf welke waarborgen u wilt aanbieden


1. Kapitaal overlijden

Hoe kan uw medewerker zijn dierbaren behoeden voor financiële moeilijkheden indien hij zou overlijden voor pensionering? Door zelf het bedrag van het minimumkapitaal bij overlijden te bepalen en de begunstigde te kiezen van dat kapitaal.
 

2. Waarborg in geval van overlijden door ongeval

Deze waarborg biedt uw medewerker een aanvulling op het kapitaal overlijden in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval. Zo is hij zeker dat zijn dierbaren in alle omstandigheden beschermd zijn tegen de mogelijke financiële moeilijkheden.
 

3. Rente in geval van arbeidsongeschiktheid

Uw medewerker kan het slachtoffer worden van arbeidsongeschiktheid. Tijdelijk of permanent, deze situatie brengt over het algemeen een aanzienlijk inkomstenverlies met zich mee. Vul de tussenkomst van het ziekenfonds aan door hem te verzekeren van een vervangingsinkomen.
 

4. Premievrijstelling

Indien uw medewerker het slachtoffer wordt van arbeidsongeschiktheid (tijdelijk of permanent), engageert de verzekeraar zich ertoe om de premies ten laste te nemen die u zou hebben betaald voor zijn groepsverzekering.
 
 
Bron: AG Insurance, ‘Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders’ en ‘Groepsverzekering Brochure werkgever’.