Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag orthodontische behandeling

Enkele praktische tips voor het indienen van een aanvraag tot vergoeding van een orthodontische behandeling

 
  • Elke orthodontische behandeling moet voorafgaandelijk worden voorgelegd aan DKV (contractueel bepaald). 
     Je loopt het risico geen tussenkomst te krijgen indien er al kosten werden betaald.
 
  • Er zal jou, op aanvraag, een orthodontisch verslag worden opgestuurd dat volledig moet worden ingevuld door de orthodontist.
 
  • Je stuurt het ingevulde orthodontische verslag op samen met de papieren van de mutualiteit, waarin zij hun akkoord of reden van weigering geven en de bedragen in het kader van de wettelijke en aanvullende verzekering.
     (de mutualiteit is niet van toepassing voor verzekerden ouder dan 15 jaar).
 
  • Bovenvermelde gegevens zijn noodzakelijk om een correcte en vlotte afhandeling van het dossier te garanderen.

Je kunt je aanvraag rechtstreeks per e-mail versturen aan: dental@dkv.be.
Je mag de aanvraag natuurlijk ook altijd op ons kantoor afgeven. Wij zorgen er dan voor dat de aanvraag zo spoedig mogelijk bij DKV terecht komt.