Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandelingsplan

Met de verzekering Tandzorg van DKV krijgt u maar liefst 80% van de behandelingskosten terugbetaald. Wel moet daarvoor een behandelingsplan voor bijvoorbeeld tandprotheses, tandmateriaal (inclusief bruggen, kronen en implantaten) en orthodontische behandelingen voorafgaandelijk aan DKV zijn voorgelegd en goedgekeurd. Doet u dit niet, bestaat de kans dat er geen vergoeding zal worden uitgekeerd ...
 

Eerst handelen, dan pas laten behandelen ...


Indien u een behandeling voor tandprotheses, tandmateriaal zoals bruggen, kronen en implantaten en orthodontische behandelingen overweegt, is het zaak dit aan ons of DKV mee te delen van zodra u hierover ingelicht bent.
(Let op: esthetische ingrepen worden niet vergoed!)
U heeft hiervoor het formulier 'Bestek Tandprothesekosten' nodig.
 
  • Het formulier dient volledig ingevuld te zijn en eventueel begeleid te zijn van radiografieën en een medisch rapport of medisch attest met vermelding van diagnose en symptomen.
  • U stuurt het volledig ingevulde formulier naar DKV of u levert het in op ons kantoor.
  • Het dossier wordt voorgelegd aan de medische dienst van DKV. Dit duurt ongeveer 15 dagen. Wacht op de goedkeuring van DKV, voordat u start met de behandeling.
  • Zodra u groen licht heeft ontvangen wat de vergoeding van uw behandeling betreft, laat u zich behandelen.
  • U vraagt aan de zorgverstrekker (bijv. uw tandarts, stomatoloog, tandtechnicus) om het formulier 'Attest van gepresteerde zorg (S 152 N)' voor u in te vullen op het ogenblik dat de prestatie verstrekt wordt. Dit formulier is enkel te gebruiken voor de terugbetaling van medische kosten (tandzorg, tandprotheses, orthodontie, ...) gemaakt buiten een ziekenhuisverblijf en na goedkeuring van het behandelingsplan van DKV.
  • U dient de officiële attesten van verleende hulp in bij uw ziekenfonds om terugbetaling te verkrijgen. Als het formulier S 152 N vergezeld is van de overzichtstaat van uw mutualiteit, zal dit de terugbetaling versnellen.
  • U stuurt het formulier S 152 N samen met het overzicht van de terugbetaling van de mutualiteit naar DKV of u levert het in op ons kantoor.