Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid?

Indien u arbeidsongeschikt wordt, moet u daar correct en tijdig het ziekenfonds van op de hoogte brengen.
 

Correct

  • de aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt altijd met het 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid'. Voor zelfstandigen bestaat een specifiek attest. Zorg dat u altijd een blanco getuigschrift in huis hebt.
  • het attest wordt ingevuld door de behandelende arts en vermeldt de diagnose en symptomen die aanleiding geven tot de arbeidsongeschiktheid.
 

Tijdig

  • het ingevulde attest stuurt u op of bezorgt u tegen ontvangstbewijs aan de adviserend geneesheer. De poststempel of het ontvangstformulier geldt als bewijs van een tijdige indiening.
  • het attest moet u binnen deze termijn bezorgen aan de adviserend geneesheer (tabel):
 
Zelfstandigen 29 kalenderdagen
Na ontslag uit het ziekenhuis 48 uur
Bij het hervallen: 
- binnen de veertien kalenderdagen na de werkhervatting
(tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid)
- binnen de drie maanden na de werkhervatting
(vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid)
48 uur

Als u de adviserend geneesheer te laat verwittigt, verliest u voor de periode van laattijdigheid 10 procent van uw uitkering.
 

Na de aangifte


Na de aangifte ontvangt u van uw ziekenfonds de volgende documenten:
  • Vragenlijst over de beroepsactiviteit. Vul deze zo snel mogelijk in en bezorg hem terug aan het ziekenfonds, zodat uw arbeidsongeschiktheid door de adviserend geneesheer erkend kan worden.
  • Bewijs van arbeidshervatting. Tot uiterlijk twee dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid naar het ziekenfonds te sturen.
  • Blanco getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Te bewaren.
  • Inlichtingenblad Uitkeringen.
  • Inkomensverklaring - formulier 225.
  • Verklaring voor invaliden.
Nadat u deze documenten hebt ingevuld, ondertekend en teruggestuurd aan de dienst uitkeringen van het ziekenfonds, en indien uw arbeidsongeschiktheid wordt erkend, kan uw uitkering betaald worden.


Bron: 'Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid als zelfstandige?', ADMB info, nr. 2, juni 2013.