Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag orthodontische behandeling

Enkele praktische tips voor het indienen van een aanvraag tot vergoeding van een orthodontische behandeling


Onderstaande punten zijn nodig voor een correcte en vlotte afhandeling van uw dossier:
 
  • Elke orthodontische behandeling moet voorafgaandelijk worden voorgelegd aan DKV (contractueel bepaald). U loopt het risico geen tussenkomst te krijgen indien kosten reeds werden uitgevoerd.
 
  • Er zal u, op aanvraag, een orthodontisch verslag worden opgestuurd dat volledig moet worden ingevuld door de orthodontist.
 
  • U stuurt, samen met het ingevulde orthodontische verslag, de modaliteiten van de mutualiteit op, zijnde akkoord of reden van weigering en de bedragen in het kader van de wettelijke en aanvullende verzekering. (De mutualiteit is niet van toepassing voor verzekerden ouder dan 15 jaar).
 
  • U kunt uw aanvraag rechtstreeks per e-mail versturen aan: dental@dkv.be. U mag de aanvraag natuurlijk ook altijd op ons kantoor afgeven. Wij zorgen er dan voor dat de aanvraag zo spoedig mogelijk bij DKV terecht komt.