Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invest: 8 jaar lang een gegarandeerde opbrengst

Met Invest kunt u uw spaargeld, volledig à la carte, spreiden over 100 % veilige tak21-rekeningen en verschillende tak23-fondsen. Bovendien kunt u een bijkomende overlijdensverzekering onderschrijven binnen dezelfde polis.


Tak21-rekeningen

 

Tak21-rekening

Deze tak21-rekening geeft 8 jaar lang een gegarandeerde opbrengst
De gegarandeerde rentevoet van de tak21-rekening voor nieuwe contracten bedraagt 1,25 % en kan jaarlijks verhoogd worden met een variabele bonus (winstdeelname).
 

Tak21-rekening 0 %

Wilt u de bescherming van uw geïnvesteerde kapitaal combineren met een potentieel hoger rendement? Dan opteert u voor de formule zonder vaste minimuminterest. De volledige beleggingsopbrengst wordt dan uitgekeerd onder de vorm van ‘winstdeelname’.
Doordat er geen rendementsgarantie wordt gegeven, krijgen de financiële beheerders meer ruimte voor een dynamischer beheer van de beleggingsportefeuille.
 
U kunt op elk moment een deel van uw spaarreserve opvragen, maar we adviseren een minimale beleggingstermijn van 8 jaar. Daarna is uw opbrengst immers volledig belastingvrij.

De premie bedraagt minimaal 5.000 euro (taks inclusief).
 

Tak23-fondsen


Via deze verzekeringsfondsen kunt u beleggen in externe beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsbeheerders. Uw spaarcenten genieten zo de expertise van verschillende vermogensbeheerders. Hun beleggingskennis en ervaring zijn meestal exclusief voorbehouden voor de grote vermogens.
 

Bijkomende overlijdensverzekeringen


U kunt ervoor opteren een (facultatieve) bijkomende overlijdensverzekering te nemen.
Bijvoorbeeld: bij overlijden van de verzekerde krijgt de begunstigde
  • minimaal een vast bedrag naar keuze;
  • minimaal 130 % van de geïnvesteerde premies (exclusief premietaks);
  • minimaal de geïnvesteerde premies (exclusief premietaks).