Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandelingsplan

Met de verzekering Tandzorg van DKV krijg je maar liefst 80% van de behandelingskosten terugbetaald. Wel moet je daarvoor een behandelingsplan voor bijvoorbeeld orthodontische behandelingen voorafgaandelijk aan DKV voorleggen en laten goedkeuren. Doe je dit niet, bestaat de kans dat er geen vergoeding zal worden uitgekeerd ...


Eerst handelen, dan pas laten behandelen ...

 

Indien jij een orthodontische behandeling nodig hebt, geef je dit best aan ons of DKV door zodra je hierover ingelicht bent. (Let op: esthetische ingrepen worden niet vergoed!)

Je hebt hiervoor het formulier 'Bestek Tandprothesekosten' nodig.
 

  • Het formulier dient volledig ingevuld te zijn en eventueel begeleid te zijn van radiografieën en een medisch rapport of medisch attest met vermelding van diagnose en symptomen.
  • Stuur dit formulier naar DKV of lever het in op ons kantoor. Wij zorgen dan dat het bij DKV terecht komt.
  • Het dossier wordt voorgelegd aan de medische dienst van DKV. Dit duurt ongeveer 15 dagen. Wacht op de goedkeuring van DKV, voordat je start met de behandeling.
  • Zodra je groen licht ontvangen hebt wat de vergoeding van jouw behandeling betreft, laat je je behandelen.
  • Je vraagt aan de zorgverstrekker (bijv. jouw tandarts) om het formulier 'Attest van gepresteerde zorg (S 152 N)' voor je in te vullen op het ogenblik dat de prestatie verstrekt wordt. Dit formulier is enkel te gebruiken voor de terugbetaling van medische kosten (tandzorg, tandprotheses, orthodontie, ...) gemaakt buiten een ziekenhuisverblijf en na goedkeuring van het behandelingsplan van DKV.
  • De officiële attesten van verleende hulp kun je rechtstreeks bij jouw ziekenfonds indienen om terugbetaling te verkrijgen. Als het formulier S 152 N vergezeld is van de overzichtstaat van jouw mutualiteit, zal dit de terugbetaling versnellen.
  • Je stuurt het attest van gepresteerde zorg samen met een overzicht van de terugbetaling van jouw mutualiteit naar DKV of je levert het in op ons kantoor.