Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandzorgen

DKV heeft in samenwerking met tandartsen de verzekering Tandzorg ontwikkeld.


Kenmerken verzekering Tandzorg

 

  • Een complexe tandbehandeling nodig? Dan moet er voorafgaandelijk een behandelingsplan worden opgestuurd.  
  • Deze verzekering hoeft niet noodzakelijk voor het hele gezin te worden afgesloten.
  • Er is ook geen verplichting om al verzekerd te zijn bij DKV in het kader van een andere waarborg.
  • DKV betaalt 80% terug van (na tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekteverzekering):
    • conserverende, orthodontische, parodontale behandelingen
    • prothetisch herstel (tandimplantaten, kroon- en brugwerk, ...)
tot een jaarlijks plafond per verzekerde persoon van:
€ 1.038,99 voor het 1e verzekeringsjaar;
€ 2.077,98 voor het 2e verzekeringsjaar;
€ 3.636,46 voor het 3e verzekeringsjaar;
€ 5.194,94 vanaf het 4e verzekeringsjaar en volgende verzekeringsjaren.

DKV betaalt 80% terug, na tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekteverzekering:
Na een wachttijd van 12 maanden:
  • Parodontale behandelingen:
- met een maximum van € 1.038,99 per verzekerde persoon en per verzekeringsjaar
- met een maximum van € 5.194,94 voor de ganse duur van het contract.

Na een wachttijd van 36 maanden:
  • Orthodontische behandelingen:
- met een maximum van € 1.038,99 per verzekerde persoon en per verzekeringsjaar
- met een maximum van € 5.194,94 voor de ganse duur van het contract.
 

Tandzorg voor uw kind(eren)


Waarschijnlijk denkt u pas aan de tandzorgen van uw kind wanneer hij of zij een orthodontische behandeling nodig heeft. Wij vinden dat heel begrijpelijk.
Om misverstanden te voorkomen, wijzen we u er echter op dat u er beter aan doet uw kind te verzekeren voor tandzorgen wanneer hij/zij nog in de melktandenfase zit. Dit kan per 1 mei 2011 met de nieuwe verzekering Tandzorg van DKV. Voorheen moest u uw kind nog op uw polis bijschrijven, nu kan de verzekering Tandzorg apart afgesloten worden, eender wanneer.
Wacht niet tot uw kind een orthodontische behandeling nodig heeft. Er zal dan een uitsluiting volgen en de behandeling wordt niet vergoed.
Ook wanneer slechte tanden familiaal voorkomen, doet u er best aan uw kind te verzekeren voor Tandzorg vanaf zijn/haar vierde of vijfde jaar.

 

Tip: