Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand

Een brandverzekering verzekert u naast brand, ook voor risico’s als 
 • waterschade
 • schade door stookolie
 • schade door overstromingen
 • storm-, hagel- en sneeuwschade
 • glasbreuk
 • ontploffingen
 • rookschade
 • elektrische schade
 • vandalisme
 • en natuurrampen
 

U bent automatisch verzekerd voor bovenstaande risico’s op de volgende plaatsen:

 • de garage gelegen op een ander adres
 • het vervangverblijf
 • het vakantieverblijf
 • de studentenkamer
 • uw nieuw adres  


Keuzedekkingen


Naast de – vanzelfsprekende – dekking van uw woning, is deze ook nog uit te breiden met de verzekering van :
 • uw inboedel tegen diefstal
 • indirecte verliezen
 • het gestalde voertuig
 • alles rondom uw huis, zoals uw zwembad, een tuinhuis, …
  

Brandverzekering op uw maat


Omdat wij met verschillende verzekeringsmaatschappijen samenwerken en er onderling verschillen zijn in de waarborgen, kunt u er op rekenen dat u bij ons altijd een brandverzekering perfect op uw maat vindt.
U hebt schade? U kunt erop rekenen dat iemand van ons kantoor snel bij u ter plaatse zal komen.
 

U bent huurder?


Voor huurders of gebruikers van een gebouw of een gedeelte daarvan geldt een speciale brandverzekering: de huurdersaansprakelijkheid. U bent als huurder en gebruiker aansprakelijk voor de beschadigingen die u hebt veroorzaakt en die gedurende de huurtijd ontstaan.
Vaak worden huurders via het huurcontract verplicht zo’n verzekering huurdersaansprakelijkheid af te sluiten. Helaas wordt het soms niet vermeld dat dit nodig is, met alle gevolgen van dien als er iets voorvalt. Mocht door bijvoorbeeld een keukenbrand, veroorzaakt door de huurder, het hele gebouw of zelfs aanpalende gebouwen afbranden, zijn de financiële gevolgen voor de huurder niet te overzien. Dit kan tot in de honderdduizenden euro’s lopen. Als u huurt, kijk dan zeker uw contracten eens na!