Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto

Als u zich met een motorvoertuig in het verkeer wilt begeven, is het wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering zal de tegenpartij vergoeden indien u aansprakelijk bent voor een ongeval.
 

Verschillende waarborgen mogelijk


In een verzekering auto zijn er verschillende waarborgen mogelijk:
 • burgerlijke aansprakelijkheid (wettelijk verplicht)
 • rechtsbijstand
 • omnium
 • kleine omnium
 • polis bestuurder
 • bijstand
 

Rechtsbijstand

Verdedigt uw rechten als bestuurder of eigenaar van een voertuig.
Een voorbeeld van gespecialiseerd rechtsbijstandverzekeraar DAS.
 

Omnium of klein omnium

Met een omnium of een klein omnium kunt u de schade aan uw eigen voertuig verzekeren.
In een klein omnium gelden alle waarborgen zoals in een gewone omnium, behalve de waarborg eigen schade.
 

De waarborgen in een omniumverzekering:

 • Eigen schade (niet gedekt met een klein omnium). Bijvoorbeeld, u rijdt met uw auto tegen een boom en uw auto is zwaar beschadigd, dan wordt de schade vergoed. Vaak wel na aftrek van een bepaalde franchise. Deze kan per maatschappij verschillen, evenals de polisvoorwaarden. De eigen schade aan uw voertuig wordt betaald in de volgende gevallen:
  • ongeval in fout
  • ongeval met een ongekende tegenpartij (vluchtmisdrijf)
  • vandalisme
  • ongeval in betwisting 
 
 • Brand: Deze waarborg dekt schade aan uw voertuig door vuur, ontploffing, blikseminslag en kortsluiting. Ook de kosten van het blussen worden vergoed.
 
 • Diefstal: Onder deze waarborg valt de vergoeding van beschadigingen aan uw voertuig die u hebt geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen. Ook een gedeeltelijke diefstal, zoals van uw autoradio valt daaronder. Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen. Vraag ons naar het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.
 
 • Natuurkrachten en aanrijding met dieren: Deze waarborg vergoedt schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten, zoals storm, hagel, overstroming of aardbeving. Als er bijvoorbeeld een tak van een boom tijdens een storm afbreekt en op uw auto valt, wordt de schade aan uw auto vergoed. Ook schade door een aanrijding met bijvoorbeeld een overstekend hert, wordt vergoed.
 
 • Glasbreuk: Deze waarborg dekt u tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen. Vaak is ook het doorschijnend deel van het (schuif)dak inbegrepen.
 

Andere waarborgen


Polis bestuurder (inzittende ongevallen)

Bij een ongeval in fout zijn de inzittenden in uw voertuig en eventuele betrokken derden gedekt in de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid. U als bestuurder echter niet. Hiervoor kunt u een bestuurdersverzekering afsluiten. Deze vergoedt elk lichamelijk letsel van de bestuurder ten gevolge van een verkeersongeval, in recht of in fout, en voorziet een kapitaal bij blijvende invaliditeit en bij overlijden een kapitaal aan de nabestaanden.
 

Bijstandsverzekering bij pech en ongeval in binnen- en buitenland

Hulpverlening bij pech of ongeval, hulpverlening aan personen over de hele wereld. Lees er hier meer over!

 

Tips: