Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekte

De ziekteverzekering, oftewel de verzekering gewaarborgd inkomen of ‘inkomensverlies’, beschermt u tegen verlies van uw inkomen als gevolg van een ziekte of een privéongeval waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen. 
 

Nog slechts één maand volledig loon 


Indien u gedurende lange tijd werkonbekwaam wordt of, erger nog, definitief, krijgt u slechts de eerste maand van uw werkonbekwaamheid nog uw volledige loon uitbetaald. Al vanaf de 2e maand wordt dit gereduceerd tot slechts 60% van uw brutoloon.
 
Als arbeidsongeschikte werknemer hebt u mogelijk recht op een uitkering. Uw ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze volgens bepaalde regels. Er zijn minimum- en maximumbedragen. 
Vanaf de zevende maand van de arbeidsongeschiktheid is een minimumuitkering gegarandeerd. Een verzekering gewaarborgd inkomen zorgt ervoor dat u het inkomen dat u gewend was toen u nog werkte, kunt behouden. 

 

Meer weten?


Contacteer ons gerust voor meer info over de verzekering gewaarborgd inkomen; uw bescherming tegen verlies van uw inkomen als gevolg van een ziekte of een privéongeval.
Voor meer inlichtingen over het concrete bedrag en de berekening van uw ziekte-uitkering, contacteer uw ziekenfonds of kijk op het RIZIV.