Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diefstal

Het onderdeel diefstal is een extra waarborg die u kunt opnemen in uw brandverzekering.

De waarborg diefstal beschermt u tegen:
  • diefstal of poging tot diefstal van de inhoud die zich in het verzekerde gebouw bevindt
  • de schade aan de inhoud als gevolg van diefstal of poging tot diefstal
  • diefstal van de verzekerde goederen gepleegd met geweldpleging of bedreiging op de persoon van een verzekerde waar ook ter wereld, inclusief door indringing in een voertuig dat aan het rijden is en door een verzekerde wordt bestuurd.
  • diefstal uit een hotel of vakantieverblijf waar ook ter wereld, van de inhoud die een verzekerde meegenomen heeft naar aanleiding van een tijdelijk verblijf in dit gebouw om privé- of beroepsredenen.
 

Aanvullende waarborgen


Uw verzekering diefstal is uit te breiden met bijvoorbeeld de volgende waarborgen:
  • diefstal of poging tot diefstal door inbraak van de inhoud toebehorend aan een verzekerd kind en dat zich in zijn studentenkamer bevindt
  • diefstal of poging tot diefstal van zwemtoebehoren, toebehoren voor zwembadonderhoud en het zwembadmeubilair dat zich bevindt op het verzekerde adres buiten het gebouw, evenals beschadigingen aan deze goederen als gevolg van diefstal of poging tot diefstal.
 

Preventieverplichtingen


Let op: om na diefstal een schadevergoeding te ontvangen, is het belangrijk dat u kunt aantonen dat u het nodige hebt gedaan aan diefstalpreventie. Hiermee wordt bedoeld:
  • sluit bij afwezigheid alle toegangen tot uw huis of appartement af met alle afsluitmiddelen waarmee ze uitgerust zijn
  • installeer de vereiste systemen voor diefstalbeveiliging. Deze staan vermeld in uw polis. 
      Zorg dat ze werken en zet ze aan bij afwezigheid.Een balk die voorkomt dat een schuifraam kan worden opengeschoven geldt ook als preventiemaatregel tegen diefstal.